VYSOKOHORSKÁ AKLIMATIZÁCIA

V posledných desaťročiach sa stále viac a viac ľudí pokúša splniť si svoj sen, prekonať samých seba a vystúpiť podľa svojich schopností a možností na niektorú z vysokých hôr. Nie sú to už len horolezecké expedície, ale aj jednotlivci. Horolezci musia tráviť dlhé týždne v základnom tábore, aby sa postupne aklimatizovali na nadmorskú výšku. Každý musí rátať s touto nielen časovou, ale i finančnou investíciou, bez ohľadu na fyzickú kondíciu, aby predišiel akútnej horskej chorobe (Acute Mountain Sickness - AMS). Fyzická kondícia v prípade aklimatizácie nehrá primárnu úlohu, ale najdôležitejšia je pripravenosť organizmu na zmenu prostredia. Štúdie popisujú, že až 80% populácie začne pociťovať príznaky akútnej horskej choroby (AMS) od výšky 4 000m (bolesť hlavy, nevoľnosť, závrate, nespavosť...).
Tieto príznaky možno značne eliminovať, alebo im úplne predísť pomocou včasného používania systému HYPOXICO, ktorý dokáže simulovať výšku 3 962m, respektíve s využitím adaptéra až 6 400m.

Ako to všetko funguje? Ľudský organizmus v stave hypoxie – čo je stav, kedy telo prijíma redukované množstvo kyslíku, je vystavené rôznym zmenám, ako zvýšená tepová frekvencia, pľúcna hyperventilácia... Ak samozrejme „regulovaná“ hypoxia trvá dlhší čas, tento stav začne vyvolávať celú radu pozitívnych adaptačných zmien. Dochádza k zvýšenej tvorbe hemoglobínu a červených krviniek, k stimulácii vylučovania hormónu erytropoetín (EPO), zmenám metabolizmu a bunkových funkcií, teda v konečnom dôsledku dosiahneme výrazné zlepšenie transportu okysličenej krvi po celom tele zvýšením počtu červených krviniek. Doporučená dĺžka hypoxického tréningu je 4-6 týždňov.

Na dosiahnutie čo možno najefektívnejšej aklimatizácie sa používa metóda dlhodobého pobytu v hypoxickom stane (spánok). Spánok v stane by mal byť dennodenný, samozrejme ak raz za čas vynecháte 1-2 dni, nič sa nedeje, pokračujete v predošlej výške. Ideálne je začať vo výške cca. 2 000m a po niekoľkých dňoch, ak necítite žiadne problémy, výšku zvýšite o nasledujúci stupeň, až dosiahnete výšku 3 962m. Minimálna doba používania stanu je 14 dní, avšak aklimatizácia v tomto prípade nemusí byť dostatočná. Ak sa človek potrebuje dokonale pripraviť na náročný pobyt vo výškach spojený s fyzickou aktivitou, doporučuje sa pobyt v stane doplniť cvičením s maskou na trenažéry 2-3 krát týždenne. (rotoped, veslovanie, drepy, chôdza na páse...) Jedná sa o 30-60 minútové cvičenia, kde opäť začneme nižšie a postupne výšku pridávame. Tu nie je až tak dôležité akú výšku sme dosiahli, ale skôr predlžujeme čas cvičenia. Treba dať ale pozor, aby sa vzduchové vaky nevyprázdnili. Vtedy je potrebné intenzitu cvičenia na chvíľu znížiť.

Výhody použitia systému HYPOXICO

- zníženie, respektíve úplné odbúranie príznakov akútnej horskej choroby (v závislosti od dosiahnutej výšky a predispozícií jednotlivca)
- ušetrené finančné prostriedky a čas, ktorý horolezec strávi pobytom v základnom tábore a aklimatizáciou s tým spojenou
- zvýšená pravdepodobnosť úspešného a hlavne bezpečnejšieho výstupu na vrchol
- znížená únava, vyšší výkon a vytrvalosť
- systém „spi hore, trénuj dole“ nenarušuje tréningový proces
- skrátená doba regenerácie a rýchlejší návrat do bežného prostredia
- celkové zlepšenie fyzickej a psychickej pohody

Efekt hypoxickej terapie bude účinný ešte niekoľko týždňov po ukončení. Potom začne pozvoľna klesať, až sa dostane na východziu úroveň.


Výšková choroba - najčastejšie príznaky porúch aklimatizácie

Ľahké symptómy:
- bolesť hlavy
- nevoľnosť, zvracanie
- žalúdočné problémy, hnačka
- poruchy spánku
- nechutenstvo
- opuch prstov rúk a nôh
- krvácanie do sietnice oka
- zrýchlený kľudový pulz o viac ako 20%
- náhla strata výkonnosti
- dýchavičnosť už pri malej námahe
Tieto príznaky sa stratia zväčša po 2-3 dňoch. Tlmíme ich podaním príslušného medikamentu a zotrvaním v rovnakej nadmorskej výške, prípadne zostúpením.

Ťažšie symptómy:
- ťažké, pretrvávajúce bolesti hlavy
- ťažká nevoľnosť a zvracanie
- silný pokles výkonnosti a úplná strata energie
- dýchavičnosť a zrýchlená činnosť srdca aj v pokoji
- nočná nespavosť
- suchý a silný kašeľ
- závraty, neistota v chôdzi
- tmavý, hustý moč menej než 500ml za deň
Je potrebné zabezpečiť okamžitý zostup minimálne o 1 000 výškových metrov, zabezpečiť podávanie kyslíka, ideálny transport v špeciálnom pretlakovom vaku. Zabezpečiť lekársku pomoc.

Najťažšie symptómy:
- pomätenosť, poruchy vedomia
- veľmi silné bolesti hlavy
- žiadne vylučovanie moču
- úplný pokles výkonu
- búšenie srdca
- silný a stály kašel

Okamžitý zostup minimálne o 1 000 výškových metrov, zabezpečiť podávanie kyslíka, ideálny transport v špeciálnom pretlakovom vaku. Zabezpečiť lekársku pomoc.
Celkovo platí, že čím sa človek viac náhli, tým skôr môže ochorieť na výškovú chorobu. Aklimatizácia pomocou systému HYPOXICO samozrejme nemôže úplne nahradiť klasickú formu aklimatizácie. Predchádza však poruchám aklimatizácie zvlášť do výšky 5 300m a urýchľuje celkový priebeh aklimatizácie.

TlačE-mail