ŠPORT

Je všeobecne známe, že tréning vo vyšších nadmorských výškach zvyšuje fyzickú výkonnosť a vytrvalosť, čo mnoho vynikajúcich športovcov využíva. V tomto prípade ide o zaradenie 2-3 tréningov týždenne v systéme HYPOXICO s tréningovou maskou do bežného tréningu športovca. Avšak aj v tomto prípade najväčší efekt dosiahneme kombináciou bežného tréningu športovca a tréningu s maskou a spaním v hypoxickom stane.

Pobyt a tréning s nižším obsahom kyslíka pozitívne ovplyvňuje niekoľko základných faktorov:

- zvýšenie výkonu a rýchlosti
- zvýšenie vytrvalosti
- predĺženie doby, kedy je telo schopné podávať max. výkon
- nárast VO2 max. (maximálna spotreba kyslíka)
- zníženie celkovej únavy
- skrátenie doby odpočinku
- zníženie kľudovej tepovej frekvencie

Tréningová maska – ide o masku spojenú s dvomi dýchacími vakmi, ktorá sa napojí na generátor. Vzduch vyprodukovaný generátorom (100-120 l/min.) je postačujúci pre tréning len jedného športovca na rozdiel od stanu, kde môžu spať dvaja ľudia. Pri cvičení s maskou nikdy nepoužívajte zosilňovač. Na tréning môžeme použiť (rotoped, veslovanie, drepy, chôdza na páse...). Prvé tréningy doporučujeme začať 15 min. po čase tréning predlžujeme na 30-60 minútové cvičenia, kde opäť začneme nižšie a postupne nadmorskú výšku pridávame. Zo začiatku nie je dôležité akú výšku sme dosiahli, ale skôr predlžujeme čas cvičenia. Zvolíme nižšiu intenzitu tréningu ako aj výšku, aby nedošlo k hyperventilácii. Zrýchlené dýchanie, generátor nestačí dodávať vzduch a vzduchové vaky sa vyprázdnia. Vtedy je potrebné intenzitu cvičenia na chvíľu znížiť, ak je potrebné masku dáme na chvíľu dole. Po čase môžeme už meniť intenzitu tréningu s kombináciou zvolenej nadmorskej výšky. Tréning s maskou nie je vhodné zaraďovať do tréningového programu každý deň, ale doporučujeme používať ho ako doplnok bežného tréningu 2 -3 krát týždenne v kombinácii s hypoxickým stanom.

TlačE-mail