Oximeter na meranie koncentrácie kyslíku

Kontroluje percentuálne zastúpenia O2 v upravenom vzduchu vychádzajúceho z generátora do stanu, alebo masky

Predajná cena: 415,00 €

Technické parametre

Technické parametre:

TlačE-mail